Nieuws

Rechter: Biomassacentrale Meppel draait zonder vergunning

Natuurbeschermingswacht Meppel wint rechtszaak tegen Provincie Drenthe. De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland stelt vast dat de biomassacentrale aan de Bremenbergweg in Meppel zonder de benodigde vergunning volgens de Wet natuurbescherming (Wnb) in bedrijf is. Toch vindt de rechter niet dat de centrale op dit moment buiten bedrijf moet worden gesteld. Lezen we in de Meppeler Courant

Omdat de biomassacentrale zonder de vereiste vergunning draait, heeft de Natuurbeschermingswacht Meppel de provincie Drenthe verzocht om te handhaven en de centrale te sluiten en gesloten te houden. De centrale stoot immers stikstofoxide uit, dat schadelijk is voor Natura 2000-gebieden. De provincie Drenthe heeft dat handhavingsverzoek afgewezen. Ook na een, door de Natuurbeschermingswacht aangespannen procedure bij de Commissie rechtsbescherming (bezwaarschriftencommissie), bleef de provincie bij haar besluit.

Foto RTV Meppel