Gemeente

Raadsvergadering

Maandag 30 mei 2022, 20:00 uur
Stadhuis (raadzaal)
Agendapunten
• Aanbieden en debat coalitieakkoord 2022-2026
• Benoeming en installatie wethouders
• Toelating raadsleden
• Installatie duo-raadslid – A. Peeks (GroenLinks)