Gemeente

Openbare zitting vaste commissie geloofsbrieven

Maandag 30 mei 2022, 19:00 uur
Stadhuis (raadzaal)
Agendapunten
• Toelichting hoorzitting
• Gesprekken met de kandidaatwethouders