Regio

Veranderend platteland centraal in Culturele Gemeente De Wolden

Er komt een tijdelijk dorp in het midden van de gemeente De Wolden, dat het centrum vormt waar alle creatieve activiteiten en projecten samenkomen in 2024. Vanaf volgend jaar is de gemeente twee jaar lang de Culturele Gemeente van Drenthe.

Inwoners en creatieve professionals gaan samen aan de slag met projecten die de toekomst verbeelden van het leven in De Wolden, van het leven op het platteland. Daarbij staat verandering centraal, verandering die bijvoorbeeld het gevolg is van klimaatverandering.

Jubileum
Sinds 2002 benoemt de provincie Drenthe een gemeente tot Culturele Gemeente. De Wolden is de elfde gemeente die de eer te beurt valt. Noordenveld is net als De Wolden nog geen Culturele Gemeente geweest. De Wolden neemt het stokje over van Coevorden.

Waar enkele jaren geleden nog werd gezegd dat De Wolden die titel niet nodig had om cultuur een warm hart toe te dragen, wordt de aanstelling nu aangegrepen om het 25-jarig bestaan van de gemeente extra luister bij te zetten. Tijdens de gemeentelijke herindeling in 1998 kwam de plattelandsgemeente voort uit een fusie van de gemeenten Ruinerwold, Ruinen, Zuidwolde en de Wijk.

“De Wolden is een bloeiende gemeente in velerlei opzichten. Er gebeurt al veel op cultureel gebied en er gaat nog meer gebeuren en dat gaan we laten zien”, zegt nieuwbakken wethouder Albert Haar.

Denken
Met het aanwijzen van De Wolden als culturele gemeente heeft de provincie Drenthe 90.000 euro beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de plannen. Volgens gedeputeerde Nelleke Vedelaar is veranderend platteland een goed gekozen thema. “Kunst en cultuur kunnen ons inspireren om na te denken over de toekomst, in een tijd waar veel transities plaats moeten vinden.”

De Wolden neemt het stokje over van Coevorden, dat van 2021 tot 2022 culturele gemeente is. Van 2013 tot 2014 was Meppel de culturele gemeente.

Tekst en foto: RTV Drenthe