Gemeente

Raadsvergadering

Raadsvergadering
Donderdag 6 juli 2023, 19:30 uur
Stadhuis (raadzaal)
Agendapunten
• Perspectiefnota 2024-2027
Ieder voorjaar kijkt de raad vooruit naar de plannen voor het volgende jaar, in dit geval voor 2024. In een perspectiefnota staan de keuzes en mogelijkheden die vervolgens financieel vertaald worden naar de begroting in november. De gemeenteraad van Meppel neemt in november een besluit over de inkomsten en uitgaven van de gemeente Meppel voor het volgende jaar. Deze perspectiefnota geeft richting aan de te maken keuzes voor de komende jaren. Op donderdag 6 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de te maken keuzes richting de begroting. Zie de speciale pagina’s in het midden van de huis-aan-huis editie van de Meppeler Courant.
• Advies gemeenschappelijke regeling GKB ontwerpbegroting 2024

Tekst gemeente Meppel/foto RTV Meppel