Regio

Provincie: vastgelopen woningbouwprojecten uit het slop trekken

De provincie Drenthe trekt de portemonnee om vastgelopen woningbouwprojecten op gang te brengen. Gemeenten en andere ontwikkelaars die in de problemen komen door een gebrek aan geld of personeel kunnen maximaal 100.000 euro subsidie krijgen om hun project weer op te starten.

In Drenthe is een tekort aan tienduizenden woningen. Om dat tekort op te lossen wil de provincie, samen met de twaalf gemeenten en woningcorporaties, de komende acht jaar 13.000 nieuwe woningen bouwen.

Woningbouwproblemen
De provincie ziet alleen dat ontwikkelaars tegen problemen aanlopen. Ze krijgen bijvoorbeeld door de gestegen prijzen van de afgelopen tijd de financiering niet langer rond of komen simpelweg mensen tekort die de woningen kunnen bouwen.

Met de subsidie van de provincie kunnen gemeenten of projectontwikkelaars nieuw personeel inhuren of een gat in de financiering dichten. Het geld kan zowel worden gebruikt voor nieuwbouwprojecten als de transformatie van een boerderij naar een appartementencomplex. De provincie stelt ook woningbouwexperts beschikbaar die kunnen helpen bij het versnellen van projecten.

Bouwen in de kern
Aan het krijgen van de subsidie zitten volgens gedeputeerde Hans Kuipers wel wat voorwaarden. Zo heeft de provincie een grote voorkeur voor projecten binnen bestaande stads- en dorpsgrenzen. Natuur en agrarisch gebied wil de provincie zo veel mogelijk buiten schot houden bij het bouwen van nieuwe huizen.

De regeling gaat in op 1 januari 2023. De provincie wil aan de hand van de ervaringen bepalen of er een vervolg op de subsidie komt. Er komt nog een voorstel voor een structureel bedrag van 2,5 miljoen euro per jaar. Daarover moeten Provinciale Staten hun mening geven.

Tekst Hjalmar Guit/ Foto RTV Meppel