Gemeente

Spreekuur sociaal ombudsvrouw

Bij sociaal ombudsvrouw Jozien Schrale kunt u terecht met vragen en zorgen over de uitvoering van zorg en ondersteuning door de gemeente. Zij houdt spreekuur elke tweede en vierde woensdag van de maand van 16.00 tot 17.00 uur in het Spectrum. Contact is mogelijk via ombudsvrouw@meppel.nl of telefoon 06-4685 7035. Als de telefoon niet wordt opgenomen, kunt u de voicemail inspreken met uw naam en telefoonnummer. De sociaal ombudsvrouw belt u binnen vijf werkdagen terug.

Gemeente Meppel/ foto Hans Wolff