Natuur

Provincie Drenthe wil meer toezicht in de natuurgebieden

Het aantal bezoekers in de Drentse natuurgebieden is de afgelopen jaren flink toegenomen. Naast dat meer mensen genieten van de natuur, zien de terreinbeherende organisaties dat niet alle bezoekers zich aan de regels houden. Zo wordt er vaker afval gedumpt, zorgt gemotoriseerd verkeer voor verstoring en betreedt men kwetsbare gebieden. Bij de terreinbeherende organisaties is er daarom dringend behoefte aan extra toezicht en handhaving.

Met extra subsidie die de provincie verstrekt kan meer en beter toezicht worden gehouden op overtredingen die in natuurgebieden worden begaan. Naast de verstrekking van de subsidies wordt gezamenlijk met betrokken partijen een verkenning gedaan naar de versterking van het natuurtoezicht voor de lange termijn.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “De extra inzet op toezicht is nodig om de overlast in natuurgebieden zoveel mogelijk te beperken. Zo kan iedereen op een verantwoorde wijze de Drentse natuur beleven en van de Drentse natuur genieten.”

Foto Shutterstock