Nieuws

Politiek over themapark: keuze nog niet gemaakt

De politiek in Meppel reageert uiteenlopend op de plannen voor een themapark in de gemeente. Van ‘het kiezen uit twee kwaden’ tot ‘het ziet er veel belovend uit’, de verschillende meningen vlogen over de gemeenteraadstafel

Een definitief ja of nee geeft de gemeenteraad nog niet. Het themapark is een van de opties voor het gebied. Ook een bedrijventerrein, recreatie of windmolens behoren tot de mogelijkheden.

Al lijkt de mogelijkheid voor windmolens af te vallen, omdat het niet mogelijk is om zes windmolens van 200 meter hoog neer te zetten in het gebied. Daarmee zou de gemeente wel meteen aan de de energie-opgave voldoen. Maar uit onderzoek is naar voren gekomen dat twee windmolens haalbaar is, en heel misschien drie.

“Onze energie-ambitie kunnen we ook zonder windmolens op dit terrein bereiken”, reageert wethouder Klaas de Vries. Hij merkt erbij op dat het themapark “minimaal energieneutraal” moet worden, zodat de opgave niet groter wordt met de komst ervan.

Werkgelegenheid
Het Franse Puy du Fou heeft interesse om in Meppel een themapark te bouwen van 60 hectare, wat bijna driemaal zo groot is als Wildlands in Emmen. Geschat wordt dat het 800.000 bezoekers per jaar kan trekken en dat het meer dan 1.000 banen oplevert.

De provincie ziet dat plan ook zitten en is de grote aanjager achter de plannen. In de gemeente Meppel zag zij ruimte voor het park en de provincie wist de gemeente Meppel ook enthousiast te maken.

De VVD is in eerste instantie positief over de komst van het themapark, maar wil niet dat het ten koste gaat van ruimte voor bedrijven. Er is volgens de wethouder geen ruimte voor allebei. Komt er een themapark in het gebied, dan komt er geen bedrijventerrein. In eerste instantie was dat wel het idee voor het gebied.
Waarom vragen we niet aan de inwoners of ze er wel of niet op zitten te wachten?”

Anouk de Vlieg, GroenLinks
“Het is kiezen tussen twee kwaden: industrie enerzijds en themapark anderzijds”, zegt Anouk de Vlieg, fractievoorzitter van GroenLinks. De partij is tot dusver de enige die zich openlijk uitspreekt tegen de komst van het park.

“Mooi dat er naar Meppel wordt gekeken voor een locatie en dat het hier mogelijk is”, reageert Rob Klok namens ChristenUnie. “Het ziet er veelbelovend uit.” Dat wil niet zeggen dat de ChristenUnie er blindelings voor gaat kiezen. “Als we hiervoor kiezen, hoeveel ruimte hebben we dan nog voor andere investeringen?”, is een van de vragen die de partij daarbij nog heeft. En dat geldt ook voor andere partijen die positief staan tegenover de ontwikkeling.

Gesprekken lopen nog
“Er spelen veel belangen bij dit verhaal, die moeten allemaal afgewogen worden. Dat wordt een zware taak voor ons als gemeenteraad”, voorziet D66’er Arnoud de Vos. “In al onze dromen voor een mooier Meppel, hadden we dit niet kunnen bedenken”, zegt Klaas-Jan Dunnink namens het CDA.

Het staat overigens nog niet vast dat er een themapark in Meppel komt. Behalve dat de gemeenteraad er nog een keer over moet beslissen, worden er achter de schermen nog volop gesprekken gevoerd tussen de gemeente en Puy du Fou.

‘Themapark doet veel stof opwaaien’
Daarnaast is de beoogde grond voor het park nu grotendeels in handen van particulieren. In het gebied wonen ongeveer 25 mensen, onder wie een aantal melkveehouders. Een van hen is Rudolf Stapel, die ook de gemeenteraad toesprak. Hij uitte onder meer zijn kritiek op de inbreng vanuit het gebied.

Wat ChristenUnie betreft blijft het niet bij participatie met het gebied zelf. “We moeten veel breder gaan participeren. Met de hele gemeente, met meerdere doelgroepen”, zegt Rob Klok van de ChristenUnie. Ook een idee als een burgerforum wordt in de raad meerdere malen genoemd. “Het themapark doet veel stof opwaaien in Meppel”, constateert Anouk de Vlieg (GroenLinks). “Waarom vragen we niet aan de inwoners of ze er wel of niet op zitten te wachten?”

RTV Drenthe Stefan Klomp/ foto Alain Monéger