Nieuws

‘Neem inwoners serieus als het over MeppelEnergie gaat’

Wat zijn de mogelijkheden om een externe en onafhankelijke expert opdracht te geven advies uit te brengen over het verwarmingssysteem in de wijk Nieuwveense Landen in Meppel. Dat gaat de gemeenteraad onderzoeken.

Die expert gaat dan kijken naar hoe het warmtenet in de toekomst geëxploiteerd kan worden qua techniek, financiën, duurzaamheid, effectiviteit en beheer. Al jaren is hier al veel over te doen in de wijk. De biomassacentrale.

Brieven vanuit de wijk
Dat de politiek nu wederom over de biomassacentrale in Meppel praat, komt door twee ingestuurde brieven. Een van inwoners en een van een werkgroep binnen het wijkplatform Nieuwveense Landen, die zich buigt over de biomassacentrale. De werkgroep schrijft aan de gemeenteraad dat energieleverancier MeppelEnergie zich niet houdt aan de afspraken. “Er zou een duurzame wijk gerealiseerd worden”, schrijft de werkgroep, die stelt dat er geen sprake is van duurzaamheid. “Er wordt jaarlijks een verlies geleden van ongeveer 170.000 euro aan warmte.”

De energieleverancier heeft het lastig. Al tijden wordt tevergeefs met Croonwalter&dros (de eigenaar van de biomassacentrale) naar een oplossing gezocht. Een faillissement wordt niet uitgesloten. De werkgroep: “Er zit een fout in het systeem waardoor MeppelEnergie in financiële problemen is gekomen. Wij hebben sterk de indruk dat MeppelEnergie deze fout op de bewoners wil verhalen. (…) Keer op keer laat ze de nieuwe tarieven te vroeg in gaan. Ze houdt zich niet aan de termijnen.” De gemeente Meppel en Rendo zijn allebei voor de helft aandeelhouder van MeppelEnergie.

Vorig jaar vroeg MeppelEnergie aan haar aandeelhouder om kwijtschelding van haar schulden en om een half miljoen euro. Zowel Rendo als de gemeente zijn daar niet op ingegaan.

Inwoners reageren verrast
“Hoe het wijkplatform en de werkgroep nu in de brief de situatie uiteenzet verrast ons als mede-wijkbewoners”, reageren inwoners van de Nieuwveense Landen vervolgens weer in een brief aan de gemeenteraad. “De wijk wordt door de werkgroep niet op de hoogte gebracht van wat er met MeppelEnergie besproken wordt, gespreksverslagen worden niet gedeeld. Ook is er geen oproep gedaan om input aan te leveren voor die brief.”
Beide brieven sluiten overigens hetzelfde af. De werkgroep nodigt de politiek uit om op zeer korte termijn in gesprek te gaan. De inwoners nodigen daarop de politiek uit om met de hele wijk in gesprek te gaan, en niet alleen met de werkgroep.

‘Neem inwoners serieus’
“Inwoners moeten nu maar eens serieus genomen worden. Bewoners hebben nog steeds het gevoel dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd”, zegt Marisa Grotens namens de VVD. “Sinds 2021 is voor inwoners nog steeds weinig tot niets veranderd aan het oplossen van de knelpunten.”

“Natuurlijk willen wij bij ontwikkelingen met inwoners het gesprek voeren”, schrijft burgemeester Richard Korteland namens de gemeenteraad als reactie naar alle inwoners van de Nieuwveense Landen.

Stefan Klomp (RTV Drenthe)/ Foto Bastian vd Belt (RTV Meppel)