Kerk

Groenmarktkerk, Oude Kerk, heet nu “Samenstroom”

Wat een groot gebeuren afgelopen zondag 20 maart. Na een heel lange tijd werd de prachtig verbouwde Groenmarktkerk ( zo noemde ik deze kerk altijd ) weer geopend voor onze diensten op zondag en ook voor de vele activiteiten die er door de week plaats gaan vinden. Wat is er veel aan vooraf gegaan toen we moesten beslissen welke van de twee kerken geschikt kon worden gemaakt voor een kerk voor de toekomst voor jong en oud. En…het moest te betalen zijn voor de PKN Meppel.

Veel verdriet voor de mensen die zoveel emoties hadden bij het afscheid van de Mariakerk want dat was toch de grote kerk van Meppel naast onze unieke toren. Wat kwamen er veel mensen om het mee te maken de laatste dienst en daarna afscheid van de “Oude Dame” In optocht, met de Bazuin voorop. liepen de honderden mensen naar de “Samenstroom”. De kinderen wezen ons de weg met een rood-wit-blauw vlaggetje in de hand. De vrijwilliger die een hoofdrol heeft gespeeld, Be Hagedoorn, opende de deuren en we konden onze nieuwe kerk bewonderen.

Wat is het geweldig mooi geworden en wat is er door alle medewerkers veel werk verzet. Hulde !!! Ook voor veel jonge mensen die hebben meegewerkt. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Ingezonden, naam bij de redactie bekend.

Foto Anja Hagedoorn