Nieuws

“Goed oud worden in Nijeveen”

Scholen, gemeenten en bedrijfsleven bundelen krachten. Binnen de Regiocampus wordt gewerkt aan het thema zorg en techniek. Hier werken
verschillende partners samen. Partners van de Regiocampus te weten Deltion College, Drenthe College, Gemeente Meppel, Hogeschool Windesheim, NHL Stenden hebben samen met Care about IT de afgelopen maanden gewerkt aan het vraagstuk “Goed oud worden in Nijeveen”. Zij hebben de handen ineengeslagen om samen met studenten te zoeken naar oplossingen die de bewoners van Nijeveen de mogelijkheid bieden om optimaal ouder te kunnen worden in hun gemeenschap. Mogelijk gemaakt door de RABO Bank

Op donderdag 15 februari heeft er een hackathon plaatsgevonden tijdens de week van de “Slimme Zorgestafette” in dorpshuis de Schalle in Nijeveen. Een hackathon is een evenement waarin teams van deelnemers intensief samenwerken om binnen een kort tijdsbestek oplossingen te bedenken voor aangereikte vraagstukken. In dit geval hebben de studenten van verschillende disciplines zoals Verpleegkunde, IT, Management in de Zorg en Master Healthy Aging zich gebogen over concrete voorstellen om de kwaliteit van leven voor ouderen in Nijeveen te verbeteren.

De teams, bestaande uit maximaal zeven deelnemers per groep, doorliepen verschillende fases zoals teamvorming, betrokkenenanalyse, ontwerpprocessen en ideeënuitdagingen. Er zijn zoveel goede ideeën op tafel gekomen dat er geen winnaar aan te wijzen is. De uitwerkingen van de groepen zijn zo aanvullend aan elkaar, dat het mogelijk is om de uitkomsten aan elkaar te knopen. Van aanpassingen van woningen, een computercafé, activiteiten voor ouderen en buddies, al dan niet ondersteund door AI Kees, zijn donderdag de revue gepasseerd. “

Christie Adams (bron Regiocampus)/ Team Regiocampus