Regio

Tonnen voor onderzoek Isala ziekenhuis naar zwangerschapsdepressies

Het Isala Ziekenhuis gaat samen met het Radboudumc en Moovd onderzoek doen naar een nieuwe preventieve behandelmethode voor vrouwen die een traumatische bevalling hebben meegemaakt. Hiervoor krijgen de drie partijen 400.000 euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Moovd is een ontwikkelaar van digitale therapieën. Samen met de twee ziekenhuizen doet het bedrijf hier studie naar. En dat is nodig. Naar schatting ervaart 9 tot 21 procent van de bevallen vrouwen de bevalling als een traumatische gebeurtenis. Ongeveer 3 tot 4 procent van deze bevallingen leiden tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS) met langdurige klachten.

Dit wordt niet altijd goed onderkend en heeft soms grote gevolgen voor de moeder en het gezin. Zij kunnen PTSS-klachten krijgen, zoals het herbeleven van de bevalling en een verhoogde alertheid. Het beïnvloedt ook de terugkeer naar werk en de wens tot een eventuele volgende zwangerschap, bijvoorbeeld uit angst voor opnieuw een dergelijke traumatische ervaring.

Behandeling nu moeilijk te krijgen

De huidige voorkeursbehandeling hiervoor is vaak beperkt beschikbaar en wachtlijsten zijn lang. Daarom start nu een studie naar een nieuwe, digitale behandelmethode. Peter Mulders van het Radboudumc: “We starten met een studie naar de haalbaarheid. Daarna willen we in een groter onderzoek de effectiviteit van de behandeling vaststellen. Als deze behandeling breed en laagdrempelig beschikbaar is, kan het, indien succesvol, een groot aantal toekomstige ouders helpen, juist in de belangrijke periode na de bevalling.”

Stefan Klomp (RTV Drenthe)