Nieuws

Enthousiaste reacties op interviews Sterk Meppel

Het weer was bar en boos op de eerste zaterdag dat Sterk Meppel vol goede moed bij de inwoners van Nieuwveense Landen, Nijeveen en Rogat aanbelden. De reacties die zij kregen waren echter hartverwarmend. De raadsleden kregen veel positieve reacties en nuttige input op hun vraag wat het grootste probleem was dat in de buurt opgelost moest worden.

In Nieuwveense Landen was opmerkelijk dat slechts 8% van de geïnterviewden als grootste probleem aangaf dat ze overlast ondervonden van de biomassa centrale, terwijl ruim twee keer zoveel mensen de ontsluiting van Nieuwveense Landen het grootste probleem vond. In Nijeveen werd een gebrek aan woningen geschikt voor ouderen het meest benoemd. In Rogat blijft het handhaven van de snelheid een belangrijk probleem, maar vaker werd de verlichting van het fietspad tussen Tolhuisje en de dierenartsenpraktijk in de Oosterboer genoemd.

Zaterdag 6 november bellen de raadsleden aan bij de inwoners van Koedijkslanden en zal de gele SteM-koets rond het winkelcentrum te vinden zijn. Bewoners kunnen daar precies vertellen wat de verbeterpunten in hun wijk zijn, maar ook waar ze tevreden over zijn. Heb je ze gemist of hebben zij jou gemist en wil je ze iets meegeven voor het verkiezingsprogramma? Doe dit dan via www.stemuitdesamenleving.nl