Gemeente

Begroting gemeente Meppel 2022

Elk jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast. En met het vaststellen van de begroting stelt de gemeenteraad de plannen voor 2022 vast, inclusief het daarbij behorend budget. Wat vinden de 8 fracties van de gemeenteraad van de plannen zoals ze zijn opgenomen in de begroting? Dat kunt u lezen in de Meppeler Courant huis-aan-huis.