Nieuws

College stelt minder vergunningen prostitutiebedrijven voor

Het college stelt, door middel van een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), aan de raad voor het maximaal aantal vergunningen voor prostitutiebedrijven te verminderen van 4 naar 3. Hiermee wordt de huidige situatie in de gemeente Meppel juridisch vastgelegd en is verdere uitbreiding van het aantal prostitutiebedrijven in Meppel niet mogelijk.

Meer aandacht voor gezondheid en veiligheid
Het college heeft ook een procedure vastgesteld voor het op een eerlijke manier kunnen verdelen van een vergunning voor een prostitutiebedrijf. Dit is nodig omdat jurisprudentie bepaalt dat initiatiefnemers gelijke kansen moeten hebben om in aanmerking te komen voor een vergunning waarvan er maar enkele beschikbaar zijn. Bij nieuwe vergunningen wordt, volgens de nieuwe procedure, meer aandacht besteed aan gezondheid en veiligheid en de rol van de ondernemer daarin.

De procedure beschrijft ook het gebied waarin deze bedrijven zich mogen vestigen. Hiermee wordt voorkomen dat elders in de gemeente Meppel vergunningen worden verleend voor prostitutiebedrijven.

De inhoud van de procedure is tot stand gekomen na inbreng van onder andere omwonenden en uitbaters van de prostitutiebedrijven. Hierdoor is in het beleid een aantal aanpassingen doorgevoerd.

Foto Bastian vd Belt