Nieuws

Collecteopbrengst Hersenstichting bereikt weer een record!

De Hersenstichting collecteweek, die in week 5 werd gehouden, is prima verlopen. Het weer was goed en ter ondersteuning wapperden de vlaggen op de Meppeler toren. Met een totaal opbrengst uit Meppel en Nijeveen van € 12.733,45 is er bijna 1500 euro meer dan vorig jaar gegeven. Heel hartelijk dank aan alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat en natuurlijk ook heel hartelijk dank aan alle gulle gevers!

De Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Maar gezonde hersenen zijn niet vanzelfsprekend. Al meer dan 4 miljoen Nederlanders hebben een hersenaandoening. Van dementie, de ziekte van Parkinson, een beroerte, depressie en migraine tot hersenletsel na een ongeluk. We blijven kijken hoe aandoeningen voorkomen of behandeld kunnen worden, en zorgen dat mensen met een hersenaandoening kunnen meedoen in de samenleving.  

Collectant gemist? Een gift overmaken kan nog steeds op rekeningnummer NL18INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting, Den Haag of via www.hersenstichting.nl.

Tekst/foto hersenstichting.nl