Nieuws

Het Stadsgesprek “Het toekomstbeeld van Meppel” 

Stedenbouwkundige Riek Bakker en architect Arnoud Olie zijn woensdagavond 20 maart (20.00 uur) de inleiders tijdens het Meppeler Stadsgesprek in de Engelenbak van Schouwburg Ogterop. Het thema van het openbare debat is de bebouwde toekomst van Meppel. Welke accenten in de karakteristieke binnenstad moeten worden versterkt? Ligt er een deugdelijke stedenbouwkundige visie ten grondslag aan de groeiambities van Meppel?

Riek Bakker (Meppel, 1944) heeft als directeur Stadsontwikkeling in Rotterdam bijgedragen aan de ruimtelijke inrichting van ons land. Voor haar werk heeft zij diverse prijzen en onderscheidingen ontvangen. In het boek ‘De ruimte van Riek’ laat zij zien dat de inrichting van het huidige en toekomstige Nederland een continu proces is van gebiedsontwikkeling. Riek Bakker schreef dit boek (Boom Uitgevers Amsterdam/Meppel, 2021) samen met Margreet Fogteloo.

Riek Bakker heeft met daadkracht, doorzettingsvermogen en creativiteit haar stempel gedrukt op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. De meest toonaangevende projecten waren de ontwikkeling van de Kop van Zuid in Rotterdam en Vinex-wijk Leidsche Rijn in Utrecht. Willen we in de komende tien jaar één miljoen huizen duurzaam bouwen dan moet de overheid volgens haar weer strak de touwtjes in handen en de regie over de ruimtelijke ordening nemen.

Riek groeide op in Meppel als enig meisje in een gezin met zeven broers. Dat kwam haar goed van pas toen ze ging werken in een mannenwereld. Wanneer ze weerstand ondervond, wist ze door te pakken als dat echt nodig was.

Arnoud Olie is directeur/eigenaar van het architectenbureau B+O in Meppel dat is gevestigd in de voormalige Gasfabriek in de Meppeler binnenstad. Dankzij een grondige restauratie heeft hij het robuuste gebouw een veelzijdige bestemming gegeven.

Het Stadsgesprek is een plaatselijk initiatief om inwoners in contact te brengen met deskundigen om van gedachten te wisselen over een veelheid aan thema’s. De onderwerpen hebben gemeen dat ze verband houden met de toekomst van Meppel.

Opgeven kan via: Het Stadsgesprek (schouwburgogterop.nl)

Christie Adams (bron aangeleverd)/ foto Quido van Hien