Kerk

Bevrijdingsconcert Meppeler Mannenkoor mooi bedrag voor Oekraïne

Eind april vond het Bevrijdingsconcert door het Meppeler Mannenkoor plaats in de Mariakerk in Ruinen. Het concert stond oorspronkelijk gepland in 2020 ter gelegenheid van de viering van 75 jaar bevrijding, maar werd tweemaal uitgesteld vanwege de coronapandemie. Met een goed gevulde kerk bleek de publieke belangstelling groot, misschien wel doordat in deze tijd de oorlog in Oekraïne de aandacht extra vestigt op de waarde van vrijheid. Het concert is terug te kijken via de website kerkdienstgemist.nl van de Mariakerk in Ruinen.

Het koor o.l.v. dirigent Roelof Bosma werd op piano begeleid door vaste pianist Mannes Hofsink. Daarnaast bij het lied ‘Benedictus’ op euphonium door Martin Oosterwijk en bij ‘Highland Cathedral’ door doedelzakspeler Michel Engel. Het Meppeler Mannenkoor kijkt met tevredenheid terug op een geslaagd eerste concert na de coronapandemie en ook het publiek toonde zich tevreden. Na afloop van het concert werd er een collecte gehouden waarvan de opbrengst ten goede komt aan Oekraïne. Opbrengst € 443,- dat inmiddels is overgemaakt aan Giro 555.

Foto eigen