Nieuws

Vluchtelingen Meppel stoppen hongerstaking

De vluchtelingen in Meppel zijn gestopt met hun hongerstaking. Ondanks dat de asielzoekers geen zakgeld krijgen bieden de gesprekken met het COA voldoende perspectief om de protestactie te stoppen.

Driekwart van de honderd bewoners van de boot deed mee aan de protestactie. Een unieke situatie, zei het COA. Niet vaak gaat het om zo’n grote groep die deelneemt aan een hongerstaking. De reden hiervoor was tweeledig. Allereerst zijn de vluchtelingen ontevreden over het eten op de boot. Dat is niet op de goede tijden en het smaakt ze vaak niet. Ook willen ze er meer vrijheid in. In andere opvanglocaties mogen de bewoners twee van de drie maaltijden zelf regelen en krijgen daarvoor zakgeld. Uit gesprekken met het COA is daarvoor geen oplossing gevonden.

Het zelf koken van maaltijden is niet mogelijk in Meppel. De opties daarvoor zijn deze week wel bekeken maar het blijkt onmogelijk. De vluchtelingen wonen op een noodlocatie: een soort cruiseschip. Daar is geen mogelijkheid voor iedereen om een eigen koelkast of kooktoestel te plaatsen. Het blijkt ook niet mogelijk om op de wal iets te plaatsten. Op korte termijn komt er dus geen zakgeld voor de mannen. Het COA blijft hierover wel in gesprek met het ministerie, om mogelijk op langere termijn wel zakgeld te kunnen geven.

Boos op IND
Ook zijn de mannen ontevreden over de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ze voelen zich vergeten omdat ze al langere tijd niets horen over hun verblijfsvergunning, BSN-nummer of gezinshereniging. “Het hiernaartoe halen van onze vrouwen en kinderen is het allerbelangrijkste. Zij verkeren in groot gevaar”, zei een van de vluchtelingen deze week. Afgesproken is dat de IND voor betere voorlichting gaat zorgen.
“Het proces van de mannen kan en gaat niet versneld worden”, meldt het COA, dat erbij vertelt dat de behandeling exact gelijk is aan vluchtelingen in andere locaties zoals het grotere Ter Apel. Met meer voorlichting moet wel weggenomen worden dat de mannen zich vergeten voelen.

Naar het ziekenhuis
Er is bekend dat één van de deelnemers aan de hongerstaking naar het ziekenhuis gebracht is voor toezicht. Hij was onwel geworden, maar kon dezelfde avond terugkeren naar de opvanglocatie. Verder verliep het zonder problemen. De deelnemers stonden dagelijks onder medisch toezicht.

Tekst RTV Meppel Foto RTV Drenthe