Ondernemend

Besparen op kerstpakketten met de verhoogde WKR in 2023

Commerciële partnerbijdrage


Kerstpakketten vormen een lang gekoesterde traditie, een jaarlijkse blijk van waardering van werkgevers aan hun werknemers. Ze dragen bij aan het versterken van de band tussen het personeel en de organisatie en zijn een uiting van dankbaarheid voor het harde werk gedurende het jaar. Echter, de financiële kant van deze warme geste is dit jaar enigszins veranderd. De overheid heeft namelijk de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling verruimd, waardoor bedrijven nu een groter budget hebben om te investeren in kerstpakketten zonder extra belasting te betalen. Deze verruiming is een welkome verandering in een tijd waarin het waarderen van personeel centraal staat.

Een blik op de vrije ruimte
De Werkkostenregeling (WKR) is een Nederlandse fiscale regeling die werkgevers toestaat om bepaalde vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te geven zonder dat deze worden belast. Binnen de WKR bestaat een ‘vrije ruimte’, uitgedrukt als een percentage van de totale fiscale loonsom, waarbinnen vergoedingen en verstrekkingen onbelast kunnen worden gegeven, zoals kerstpakketten.

In voorgaande jaren kenden bedrijven al de flexibiliteit van de vrije ruimte, die het mogelijk maakte om een deel van de totale fiscale loonsom onbelast te besteden aan vergoedingen en verstrekkingen, zoals kerstpakketten. Echter, de verruiming in 2023 brengt een nieuwe golf van mogelijkheden. Deze verandering, hoewel tijdelijk met een verwachte verlaging in 2024, wordt door velen in de branche gezien als een positieve impuls. Zo merkt de woordvoerder van Kerstpakketten Expert op: “De verruimde vrije ruimte geeft bedrijven meer speelruimte om hun waardering te uiten met extra grote of luxe kerstpakketten, wat cruciaal is in deze tijden van verandering.” Het vooruitzicht op een verlaging in 2024 benadrukt de urgentie voor bedrijven om nu actie te ondernemen en optimaal te profiteren van deze financiële speelruimte.

Verhoging van de vrije ruimte in 2023
De aankondiging van de verhoging van de vrije ruimte tijdens Prinsjesdag was een onderdeel van de bredere financiële maatregelen om bedrijven te ondersteunen. Het besluit, ingegeven door economische overwegingen, heeft de vrije ruimte opgehoogd naar 3% voor de eerste €400.000 van de fiscale loonsom. Het doel hiervan was om bedrijven meer financiële speelruimte te bieden voor vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze verruiming is aanzienlijk, vooral in vergelijking met het percentage van 1,7% in 2022. Echter, vooruitkijkend naar 2024 is er een verlaging voorzien naar 1,92%. Dit geeft een tijdelijke, maar waardevolle kans voor bedrijven om extra te investeren in personeelswaardering, zoals kerstpakketten, wat bijdraagt aan een positieve werkcultuur en medewerkerstevredenheid.

Besparen op kerstpakketten: een praktische benadering
De verruimde vrije ruimte biedt bedrijven de gelegenheid om creatief te zijn met hun kerstpakketten. Kerstmarkten nl organiseert bijvoorbeeld online kerstmarkten voor bedrijven, wat een unieke kans biedt om de verruimde vrije ruimte te benutten. Werknemers kunnen zelf hun geschenken uitkiezen, wat niet alleen zorgt voor persoonlijke waardering, maar ook voor kostenbeheersing. Deze bijzondere optie maakt het mogelijk om op een efficiënte en kostenbesparende manier waardering te tonen, terwijl de verruimde vrije ruimte meer ruimte biedt voor gulle gebaren. Zo ontstaat er een win-win situatie waarbij zowel werkgevers als werknemers profiteren van de tijdelijke financiële verlichting.

Kerstpakket Idee deelt enkele tips over hoe bedrijven deze financiële speelruimte kunnen benutten. Bijvoorbeeld, door het kiezen van budgetvriendelijke, doch waardevolle geschenken die passen bij het personeel. Ook het tijdig plaatsen van bestellingen kan leiden tot kostenbesparingen.