Alle leaseauto’s uitstootvrij vanaf 2025

Alle nieuwe auto’s voor de zakelijke markt moeten vanaf 2025 op elektriciteit of waterstof rijden. Daarvoor pleit een coalitie van diverse grote bedrijven en brancheorganisaties, waaronder ABN AMRO, Shell, LeasePlan, Philips, diverse energiebedrijven en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). Ook de gemeenten Amsterdam en Rotterdam, Schiphol en Natuur&Milieu steunen het pleidooi.

Als alle auto’s van de zaak uitstootvrij worden, scheelt dat zowel CO2-uitstoot als luchtvervuiling door fijnstof en stikstofoxiden. Een heldere norm is volgens de organisaties en bedrijven “essentieel”.

“Om de klimaatdoelen te kunnen halen is forse groei van het aantal voertuigen zonder uitstoot in de vloot noodzakelijk”, melden ze in een verklaring. Die is nadrukkelijk gericht aan de partijen die over de vorming van een nieuw kabinet onderhandelen. De opstellers van het pleidooi zouden graag zien dat in het regeerakkoord komt te staan dat alle nieuwe personenauto’s van de zaak vanaf 2025 “nul-emissie” zijn.

Uiterlijk in 2030 zouden alle personenauto’s die nieuw op de Nederlandse markt verschijnen uitstootvrij moeten zijn, vinden ze. Die wens is in lijn met het Nederlandse Klimaatakkoord, maar moet wat de bedrijven en organisaties betreft ook in het regeerakkoord worden gezet. Het zou nog een stap verder gaan dan het doel van de Europese Unie, om nieuwe auto’s met brandstofmotoren vanaf 2035 niet meer toe te laten.

De opstellers van het pleidooi wijzen erop dat ruim 55 procent van de nieuwe personenauto’s voor de zakelijke markt is. Ze gaan er ook van uit dat het voor henzelf gunstig is om massaal over te stappen op elektrische of waterstofauto’s. De totale kosten dalen rap. “Dit komt onder meer door snel dalende batterijprijzen, en het feit dat de energie- en onderhoudskosten veel lager zijn dan bij auto’s met verbrandingsmotor.”

Foto Shutterstock