Nieuws

Zonnige traditionele sportdag op Sportpark Ezinge

Afgelopen vrijdag werd de jaarlijkse sportdag gehouden voor de basisschoolleerlingen in Meppel. De groepen 6,7 en 8 om precies te zijn. De leerkrachten van diverse scholen, aangevuld met ondersteuning van Meppel Actief en studenten van Stad en Esch verzorgden de begeleiding. Dit jaar vond de dag plaats op sportpark Ezinge de thuisbasis van AV de Sprinter. De nadruk lag ditmaal , hoe kan het anders, op atletiek . Honderden kinderen leefden zich uit met sprints, estafettes, hoog- en verspringen en overige atletiek disciplines.

De weergoden zagen het allemaal met een glimlach aan en zorgden voor een met zon overgoten dag. De stagiaires van RTV Meppel maakten een video impressie waarin Jarrich Keizer, leerkracht, toelicht wat er die dag allemaal gebeurde. Zie in TV gemist op www.rtvmeppel.nl

RTV Meppel/ foto Tessa Eggink