Nieuws

College B&W Meppel: 1,2 miljoen voor MeppelEnergie

Het college van de gemeente Meppel stelt de gemeenteraad voor om € 1,2 miljoen beschikbaar te stellen om te komen tot een toekomstbestendige situatie rondom MeppelEnergie.

Het gaat om een eenmalige investering. Dit betekent dat de gemeente Meppel is gevrijwaard van eventuele nieuwe kosten voor MeppelEnergie in de toekomst. Met de investering is een toekomstbestendig MeppelEnergie zeker gesteld.

De gemeenteraad besluit op 22 juni 2023 over het voorstel. Meer inhoud over de toekomstbestendige oplossing wordt in een besloten vergadering gedeeld met de raad. In verband met bedrijfsgevoelige informatie is én blijft deze inhoud geheim.

Gemeente Meppel/ Foto Shutterstock