Kerk

Zangavond naar de Zondag met lokaal koor Sound of Glory.

Na ruim twee jaar stil gelegen te hebben als gevolg van corona wil de Stichting Zangavond naar de Zondag Staphorst graag weer de draad oppakken! We doen dit op zaterdag 8 oktober a.s. tezamen met het lokale koor Sound of Glory uit Rouveen in combinatie met samenzang uit de bundel Johannes de Heer begeleidt op orgel door Petra van ‘t Hul.

Corona heeft veel impact gehad op onze samenleving. Juist daarom gelooft de Stichting dat het goed is om de momenten van bezinning als opmaak naar de zondag weer opnieuw op te starten. De Stichting wil u dan ook weer van harte uitnodigen voor deze eerste zangavond van het seizoen 2022/2023.

Op deze eerste avond willen we een collecte houden voor de onkosten. De intree is dus gratis. De agenda voor het komende seizoen is nog niet volledig ingevuld maar zeker is al wel dat we vrijdag 11 november de Martin Mans Formation mogen verwelkomen. Alvast iets om in de agenda te zetten. Sound of Glory is als Christelijk vrouwenkoor verbonden aan de Hervormde Gemeente Rouveen. Het koor is in 2009 opgericht en telt op dit moment ca 30 leden. Op het reportoire staan liederen uit de bundels “Opwekking” en “Op toonhoogte”.

Een enthousiast koor dat mensen met haar blijmoedige geluid wil inspireren. Met dit koor en samenzang op basis van liederen uit de bundel van Johannes de Heer hoopt de Stichting weer een bemoedigende avond te organiseren. Kerkgebouw De Bron, Churchilllaan 2 Staphorst. 8 oktober 2022. 19.00 uur (kerk open vanaf 18.30 uur.

Na afloop is er koffie en thee. Het bestuur en alle vrijwilligers van de Stichting hopen u te begroeten.
www.zangavondstaphorst.nl of www.facebook.com/zangavondstaphorst