Nieuws

Woningvoorraad Drenthe blijft achter

In Drenthe zijn er in 2021 tot en met het derde kwartaal 1.417 woningen bijgekomen. De woningvoorraad steeg daarmee met 0,63% van 224.556 woningen op 1 januari naar 225.973 woningen op 30 september. Afgezet naar het aantal inwoners nam de woningvoorraad daarmee 9,7% minder toe dan gemiddeld in Nederland.

Dit blijkt uit een analyse van VvE- en vastgoedbeheerder Parel Beheer, die recentelijk verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder de loep nam. Er kwamen in Drenthe per 100.000 inwoners 286 woningen bij, terwijl de woningvoorraad in Nederland gemiddeld met 317 woningen per 100.000 inwoners toenam. Alleen in de provincies Zeeland, Friesland, Overijssel en Groningen kwamen er afgezet naar het aantal inwoners minder woningen bij. Toch was het totaal aantal woningen dat in Drenthe aan de woningvoorraad werd toegevoegd in de afgelopen vijf jaar niet eerder zo groot.

Grote provinciale verschillen
In de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland kwamen er in absolute aantallen de meeste woningen bij, maar afgezet naar het aantal inwoners steeg de voorraad het snelst in de provincies Flevoland en Utrecht. In de provincies Zeeland, Friesland en Overijssel was de toename van de woningvoorraad, zowel op basis van het totale aantal woningen als afgezet naar het aantal inwoners, het kleinst.

Foto Leo de Harder