Regio

WMD vervangt 2,5 kilometer waterleiding in Ruinerwold

In de week van 18 april start WMD met de vervanging van 2,5 kilometer waterleiding aan de Wolddijk
in Ruinerwold. Aannemer BAM voert de werkzaamheden uit. Tijdens de werkzaamheden onderbreekt
WMD op een aantal momenten de waterlevering. Klanten ontvangen hier altijd van tevoren een
bericht over. Het gaat om 65 huishoudens.

Ook is het mogelijk dat het water soms bruin van kleur is. Dit komt door wervelende ijzerdeeltjes en is niet schadelijk voor de gezondheid. De werkzaamheden duren ongeveer 14 weken.~

Vervangingsprogramma
Het leidingnet van WMD is ruim 5.200 kilometer. De komende jaren vervangt WMD alle oude leidingen
door pvc-leidingen om een goede drinkwaterlevering in de toekomst veilig te stellen. Het merendeel
van het leidingnet bestaat al uit pvc, maar zeker 700 kilometer is nog van asbestcement. Dit was
destijds een gebruikelijk materiaal voor het transport van drinkwater, maar de leidingen naderen nu
het einde van hun levensduur. Elk jaar vervangt WMD ruim 50 kilometer oude leidingen.

Foto Pixabay