Nieuws

Stadswerkplaats Meppel sterft stille dood: plan afgeblazen

De wethouder noemde het ‘risicogeld’. Het risico blijkt nu te groot. Gemeente Meppel gaf 50.000 euro subsidie aan Stichting Stadswerkplaats om een werkplek te creëren voor vakmensen, kunstenaars, start-ups en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het plan is nu afgeblazen vanwege een tekort aan geld.

“Het plan voor een stadswerkplaats in Meppel gaat niet door”, meldt initiatiefnemer Paul Veld. “Afgelopen week heeft het bestuur van Stichting Stadswerkplaats Meppel besloten om te stoppen met de voorbereiding hiervan. De reden hiervoor is dat er onvoldoende financiële middelen zijn verkregen om het initiatief van de grond te krijgen.”

De 50.000 euro van de gemeente heeft de stichting ontvangen. “Daarnaast heeft de provincie Drenthe een subsidiebedrag toegezegd voor dit initiatief. Helaas is dit onvoldoende om het plan vanuit een gezonde basis uit te voeren”, aldus Veld.

De stadswerkplaats Meppel had als doel een broedplaats te zijn waar aan innovaties en economische groei gewerkt kon worden. Door de verschillende doelgroepen onder één dak te hebben zou iets moois kunnen ontstaan, dacht Veld. Dit wilde hij samendoen met het regionale (beroeps)onderwijs.

Volgens Veld was er wel veel interesse in de Stadswerkplaats. “Meer dan dertig potentiële deelnemers hebben zich aangemeld. Helaas is het ons niet gelukt om voldoende geld binnen te halen. Dat betreuren we zeer.”
Gebrek aan plan

Het voornemen om als gemeente Meppel 50.000 euro in het project te steken werd in februari vorig jaar aan de gemeenteraad gepresenteerd. Stichting Stadswerkplaats kon toen op veel kritiek rekenen omdat het volgens de gemeenteraadsleden ontbrak aan een plan. Het was volstrekt onduidelijk wie de stichting wilde bedienen en wat ze wilde bereiken.

Wethouder Ten Hulscher overtuigde bijna alle partijen door het te bestempelen als ‘risicogeld’, zoals eerder gedaan was met de citymarketing. Ook dat werd zonder plan voor een groot bedrag uitbesteed en bleek een groot succes. Daarmee raakten alle partijen overtuigd, alleen D66 bleef tegenstander.

Geld verdwenen?
“Wij waren er toen op tegen omdat aanvraag volgens ons niet goed was”, vertelt Jeannet Bos van D66. “Iedereen die subsidie wil moet aan allemaal formaliteiten voldoen. Deze toekenning gebeurde zonder goede onderbouwing. Dat het nu niet doorgaat bewijst wellicht achteraf dat goede onderbouwing op zijn plaats geweest was.”

Bos gaat volgende week in de raadsvergadering vragen stellen over de subsidie. “Ik wil weten wat er met de 50.000 euro is gedaan. Is dat verdwenen, of is het erg nog? Het is namelijk wel jammer dat het niet van de grond komt. Het voornemen van de stadswerkplaats vonden wij wel heel goed.”

Stichting Stadswerkplaats was wel al concreet met een locatie, een leegstaande loods aan de Zomerdijk in Meppel. Volgens Veld komt daar alsnog een soortgelijke bestemming. De eigenaar van het pand voert momenteel gesprekken met andere partij.

Tekst: RTV Meppel. Foto Paul Veld: RTV Meppel. Foto Pand: Google Streetview.