Nieuws

Weer record opbrengst Hersenstichting collecte

Van 31 januari tot en met 5 februari 2022 collecteerde de Hersenstichting ook in de gemeente Meppel voor meer hersenonderzoek. Alle collectanten tezamen in Meppel en Nijeveen hebben € 11.605,- ingezameld waarvan €1.390,- via de QR code is gegeven. Dit is wederom een recordopbrengst en maar liefst €1.200,- meer dan de deur aan deur collecte in 2020. We zijn erg trots op al onze vrijwilligers en gulle gevers, en we bedanken iedereen namens de 4 miljoen Nederlanders met een hersenaandoening en hun naasten.

Met deze mooie collecteopbrengst financieren wij onderzoek en innovaties, geven we voorlichting en zetten we het belang van onze hersenen overal op de agenda. Hersenaandoeningen zijn hard op weg om de grootste ziekte van Nederland te worden. Dat mogen we niet laten gebeuren. Collectant gemist? Een gift overmaken kan nog altijd op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting, Den Haag of doneren via www.hersenstichting.nl. Op de website is ook meer informatie over het werk van de Hersenstichting te vinden.

Foto Hersenstichting