Nieuws

30.000 euro voor oprichting Odensehuis Meppel

Dementievriendelijk Meppel. Het college van burgemeester en wethouders heeft een subsidie van € 30.000 euro toegekend voor de oprichting van een inloophuis voor mensen met dementie en hun naasten. Dit zogeheten Odensehuis wordt gehuisvest in cultureel centrum De Plataan.

Een Odensehuis is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met dementie en voor hun naasten. Bezoekers kunnen er vrij binnenlopen voor informeel advies en ondersteuning. De activiteiten zijn erop gericht om mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig en met plezier mee te laten doen in de samenleving. Ondersteuning van mantelzorgers, familie en vrienden is daarbij onmisbaar. Om die reden is een
Odensehuis er ook voor de naasten van mensen met dementie.

Samenwerking
Het Odensehuis is niet alleen een plek voor informatie en advies, maar ook een plek van ontmoeting, ervaringen delen én gezamenlijk activiteiten doen. Mensen met dementie worden uitgedaagd om hun talenten en passies in te zetten en daarmee zelf activiteiten te organiseren en mee te denken over de invulling van het Odensehuis. Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk samengewerkt wordt met vrijwilligers, maar ook met andere organisaties die werken voor en met mensen met dementie.

Hulp en ondersteuning
Wethouder Henk ten Hulscher is blij met de komst van het Odensehuis. “Dementie heeft veel impact op de kwaliteit van leven. Niet alleen voor degene die lijdt aan de ziekte, maar het betekent ook veel voor de mensen in je de omgeving. Ik vind het belangrijk dat er een plek komt waar mensen terecht kunnen voor vragen, hulp en ondersteuning. Niet alleen als er dementie is vastgesteld, maar ook in de periode daarvoor als de eerste
signalen er zijn. Een Odensehuis is zo’n plaats.

De ervaringen in andere gemeenten zijn heel positief. Het is goed dat er zo’n plek in Meppel komt. Dat past bij de dementievriendelijke gemeente die we in Meppel willen zijn.”

Foto Hans Wolff