Nieuws

Warmteplan Koedijkslanden vastgesteld

Het college van B&W heeft het warmteplan Koedijkslanden vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe de gemeente samen met inwoners uit de wijk en andere partners op weg gaat naar een energiezuiniger en uiteindelijk aardgasvrij Koedijkslanden. Wethouder Jeannet Bos: “In 2021 heeft gemeente Meppel de Transitievisie Warmte vastgesteld. Een belangrijke eerste stap naar een aardgasvrij Meppel in 2040. De volgende stap is het maken van een warmteplan per wijk. Na Berggierslanden is Koedijkslanden de volgende wijk met een zo’n plan. Het warmteplan helpt inwoners om aan de slag te gaan met een persoonlijk stappenplan.”

“Om het warmteplan succesvol tot uitvoering te brengen, is een aantal dingen belangrijk. Op de eerste plaats dat we inwoners nergens toe verplichten. De energietransitie is een opgave van iedereen dus we trekken graag samen op. Meedoen hangt af van motivatie en betaalbaarheid. Daar helpen we graag bij”, vervolgt ze. De wethouder doelt daarmee onder andere op subsidieregelingen. Of bijvoorbeeld de energiecoaches, die de gemeente samen met de corporaties mogelijk maakt. Zij geven tips en informatie over het besparen van energie. Ondertussen volgt gemeente Meppel de ontwikkelingen in de wijk en de verschillende technieken (bijvoorbeeld hoge temperatuur warmtepompen, groengas). De gemeente blijft daarnaast meedenken bij bijvoorbeeld collectieve initiatieven van inwoners.

RTV Meppel/foto Pixabay