Nieuws

VVD Meppel: 4000 woningen voor Meppel

De Meppeler VVD presenteert het actieplan: 4000+. Het is een actieplan voor het versnellen van de woningbouw in Meppel. De Meppeler fractie komt met een concreet plan om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. Het plan voorziet op de lange termijn in het bouwen van meer dan 4000 woningen. In het actieplan worden concrete locaties benoemd. Zo is het leegstaande winkelcentrum de Swaenenborgh in de ogen van de VVD een goede plek om appartementen te creëren. Ook blazen de liberalen de discussie over hoogbouw in Meppel weer nieuw leven in. Hoger bouwen aan de rand van de stad, zoals in het stationsgebied moet mogelijk zijn. Op die manier ontzien we ook het buitengebied, aldus de liberalen. Groen in de binnenstad mag niet opgeofferd worden ten behoeve van woningbouw. Dit is in het kader van klimaatverandering een onverstandige keuze, zo concludeert de VVD.