Nieuws

Oekraïners in ziekenhuis, langer verblijf vluchtelingenboot

Blijft de vluchtelingenboot langer in Meppel? Burgemeester Richard Korteland sluit dat niet meer uit door de grote stroom van vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast worden meer opvanglocaties georganiseerd, zoals in het oude ziekenhuis van Meppel.

Op de boot verblijven nu nog negentig mannen uit Syrië en Jemen. Zij kwamen naar Meppel omdat de opvang in Ter Apel overvol was. De mannen zouden eind maart terugkeren naar Ter Apel, maar Meppel verwacht dat dit geen optie meer is door Oekraïense vluchtelingenstroom. Daarom is een langer verblijf van vluchtelingen op de boot nu een mogelijkheid.

Opvang bij mensen thuis wordt voorlopig afgeraden. “De komst van mensen uit Oekraïne maakt dat er nog meer vraag naar opvang is”, zegt Korteland. Daarom vraagt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nu toch of de vluchtelingenboot langer in Meppel kan blijven. Omdat de opvang van vluchtelingen op de gehuurde rondvaartboot tot nu toe erg goed verloopt, staat Korteland ervoor open om de opvang ook na 1 april te verlengen. Hiervoor wordt wel eerst steun gezocht bij omwonenden. Op maandag 14 maart vindt een bijeenkomst met omwonenden plaats in de Kruiskerk. Omwonenden zijn hier reeds voor uitgenodigd. De gemeenteraad van Meppel sprak zich eerder al unaniem uit voor een langer verblijft van vluchtelingen op de boot.

Oude ziekenhuis concreet als grote opvanglocatie
Sinds 4 maart heeft Meppel een crisisteam samengesteld. Voor de opvang van mensen uit Oekraïne op de langere termijn heeft Meppel verschillende opties bekeken. Eén van die opties is het huidige Isala ziekenhuis en nabijgelegen Reggersoord. Isala verhuist deze maand naar het nieuwe ziekenhuis, waardoor de oude locatie leeg komt te staan. Hierover is vorige week gesproken met directieleden van Isala. Uit deze gesprekken blijkt dat opvang in deze beide locaties tot de mogelijkheden behoort.

Dat zet de deur open voor nader onderzoek. Meppel kijkt nu hoe snel het ziekenhuis gereed kan zijn voor opvang en hoeveel mensen daar terecht kunnen. Zodra dit bekend is, treedt Meppel in gesprek met omwonenden. Naast het ziekenhuis en Reggersoord worden ook nog andere locaties bekeken. Meppel is in gesprek met pandeigenaren en initiatiefnemers. Of dat uiteindelijk benut wordt, is afhankelijk van de vraag die bij Meppel neergelegd wordt. Mogelijk is opvang in het ziekenhuis voldoende.

Opvang bij mensen thuis
Volgens de burgemeester zijn er ook al veel mensen die vluchtelingen willen opvangen in hun eigen huis. Korteland noemt het hartverwarmend, maar heeft er zijn twijfels bij. “Met een aantal initiatiefnemers hebben wij inmiddels gesproken. In die gesprekken hebben wij geadviseerd, hoe prijzenswaardig het initiatief ook is, om er nog eens goed over na te denken, dan wel de plannen voor de opvang van mensen uit te stellen. Het aantal opvangplekken bij particulieren is relatief laag en de opvang raakt daardoor versnipperd.”

“Daarnaast is de verwachting dat de opvang van Oekraïners een langdurig karakter krijgt en dat vraagt veel van particulieren”, vervolgt Korteland. “De gemeente Meppel is zich samen met de andere Drentse gemeenten aan het voorbereiden op grootschalige opvang via een gecoördineerde aanpak in een crisisstructuur. Als en zodra het zo ver komt dat we in Meppel mensen uit Oekraïne opvangen dan zullen we de Meppeler gemeenschap nog hard nodig hebben voor zaken als dagbesteding, begeleiding van mensen en ander vormen van ondersteuning.”

Gemeente moet opvang betalen
De opvang van mensen uit Oekraïne is anders georganiseerd dan de gebruikelijke opvang van vluchtelingen door het COA. Het verschil is dat de opvang van Oekraïners een taak is van de gemeente en niet van het COA. Dit betekent dat deze opvang door de gemeente betaald en georganiseerd moet worden. “Maar de landelijke overheid heeft toegezegd ruimhartig te compenseren”, aldus de burgemeester.

Tekst: RTV Meppel. Foto: RTV Drenthe