VVD en D66 willen één samenlevingsschool in de Nieuwveense Landen

De Nieuwveense Landen is een wijk die staat voor deze toekomst en vernieuwing. Het onderwijs vormt een spiegel van onze samenleving en is een goede voorspeller voor de samenleving van de toekomst. In de komende tijd worden concrete plannen gemaakt voor een onderwijsvoorziening in de wijk. In de programmabegroting van 2022 blijkt een niet eenduidige uitleg over hoe die onderwijsvoorziening eruitziet. D66 en VVD zijn daarover duidelijk en willen dat bij deze concrete plannen wordt uitgegaan van één samenlevingsschool in één schoolgebouw.

D66: “een samenlevingsschool is een school van en voor de samenleving, waar iedereen welkom is. Een school waar kinderen op school leren samen leven en samen leren, de ander en elkaar insluiten in plaats van uitsluiten. Om kinderen op deze manier zo goed mogelijk voor te bereiden op de diversiteit en kleurrijkheid in de samenleving, zoals we die nu en in de toekomst kennen”.

VVD: “een samenlevingsschool kan een zinvolle en constructieve duurzame verbinding aan brengen tussen heden en toekomst van het basisonderwijs in Meppel en in een nieuwe en innovatieve wijk. Voordeel van het ontwikkelen van één school dat er meer ruimte is voor (wijk)voorzieningen in het gebouw. Ook het efficiënter en effectiever inzetten van publieke middelen ten tijde van stijgende bouwkosten en het zo laag mogelijk houden van exploitatiekosten voor de school na de bouw”.

Foto Hans Wolff