Nieuws

Vrijwilligers Stichting Joods Erfgoed zetten grafstenen recht

Vorige week hebben vrijwilligers van de Stichting Joods Erfgoed Meppel op de Joodse Begraafplaats aan de Steenwijkerstraatweg in Meppel les gehad van specialist Booiman hoe ze nu en in de toekomst de grafstenen recht kunnen zetten. Jan Booiman is oud-werknemer van Cuperus Steenhouwerij in Meppel.

Grafstenen verzakken op den duur. Dat kan komen door regenval, verzakking van de grond, dieren die holen graven. Voor het rechtzetten van de grafstenen komt dan meer kijken dan even een schop in de grond en trekken maar. Het dient behoedzaam en met overleg te worden gedaan.

Er was een flinke groep vrijwilligers van de Stichting aanwezig om van Jan Booiman instructies te ontvangen. De dames en de heren gingen eerst de grafstenen op scheurtjes inspecteren alvorens bij de scheve stenen de spa in de grond ging. Het hele proces van inspecteren, uitgraven , behoedzaam rechtzetten en met het juiste zandmateriaal weer zekeren kreeg aandacht.

Medewerkers van RTV Meppel legden de instructies vast op beeld voor het nageslacht. Zij maakten ten behoeve van kennisoverdracht een korte reportage en instructievideo van de werkzaamheden die werd toegelicht door Nico Sieffers van de Stichting Joods Erfgoed Meppel. Elsbeth vd Horst en Jordy Tuin hadden de hele hersteloperatie voorbereid.

Stichting Joods Erfgoed Meppel is opgericht om de Joodse begraafplaats regulier te onderhouden, naast wat de gemeente Meppel doet. Dit gebeurt een aantal malen per jaar door een groep vrijwilligers. De Joodse begraafplaats is de nog enige historische plaats, die aangeeft dat Meppel een Joodse gemeenschap heeft gehad. De Holocaust of Shoa heeft daar een drastisch einde aan gemaakt. De eigenaar van deze begraafplaats is het Nederlands Israƫlitisch Kerkgenootschap, het NIK.

Foto Alle Faber/ Gijs Smeekes