Kerk

Voorbereiden op kerst met avondgebeden

Iedere dinsdagavond in de adventsperiode wordt er om 19:30 een Avondgebed in Advent gehouden. Deze oecumenische avondgebeden worden geleid door voorgangers van diverse kerkgenootschappen in Meppel en hebben een interkerkelijk karakter. Iedereen is welkom. Verder is er medewerking van de Cantorij onder leiding van Johan Smit. De Avondgebeden in Advent worden gehouden op dinsdag 29 nov., 6 & 13 dec. in De Samenstroom, Groenmarkt, Meppel. De locatie van het avondgebed op 20 december volgt later. Zie ook: www.missieinmeppel.nl

Als voorbereiding op het komende kerstfeest worden er in Meppel in de Adventstijd Avondgebeden gehouden.
Het doel van deze momenten is ruimte bieden om stil te worden van binnen. Ruimte om jezelf open te stellen en je voor te bereiden op het kerstfeest , de komst van het Licht in de wereld; Jezus. Het zijn momenten van bezinning en inspiratie door gebed, stilte, muziek en (koor)zang bedoeld als een oase in ons dagelijks leven.

RTV Meppel/ foto Shutterstock