Nieuws

Herinrichting Prinsenplein vordert voortvarend

Half november gaf wethouder Robin van Ulzen het startschot voor de herinrichting van het Prinsenplein in de binnenstad van Meppel. Het Prinsenplein wordt een groene, autoluwe plek in de binnenstad waar ruimte is voor de voetganger.

De werkzaamheden worden opgedeeld en per gebied uitgevoerd. De aannemer is al bijna klaar met de rijbaan van de Kromme Elleboog. Deze is gestraat met gebakken straatstenen. De weg krijgt hierdoor dezelfde uitstraling als de rest van de binnenring.

De werkzaamheden aan het Prinsenpleinzijn inmiddels zo’n 10 dagen verder en vorderen gestaag. De aannemer is begonnen met het verwijderen van de bomen en start met het vervangen van het brandriool. Meer informatie over (de fasering van) de werkzaamheden vindt u op: www.meppel.nl/centrum. Aannemer Otten Infra voert de werkzaamheden uit.

De bereikbaarheid te voet binnen het gebied blijft gegarandeerd. D.w.z. dat u alle winkels aan beide zijden van het Prinsenplein te voet kunt bereiken. Parkeren van fietsen is tijdelijk niet mogelijk. De parkeergarage Kromme Elleboog blijft bereikbaar. Als alles volgens plan verloopt is vanaf 25 november a..s. de Kromme Elleboog weer berijdbaar.

RTV Meppel/ foto Leo de Harder