Nieuws

Vluchtelingenboot Meppel blijft tot eind 2022

De asielboot in Meppel blijft langer aan de kade van de Paradijsweg liggen. De gemeente Meppel heeft besloten de boot tot uiterlijk eind dit jaar in te zetten voor de opvang van vluchtelingen.

De gemeente Meppel en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaan wel op zoek naar een andere plek in Meppel om vluchtelingen op te vangen. De boot wordt gezien als noodoplossing.

“Daarom is afgesproken in gezamenlijkheid te zoeken naar locaties die geschikt zijn voor opvang voor de langere termijn”, meldt het COA. “Zodra een dergelijke locatie beschikbaar is wordt de noodopvang aan de Paradijsweg beëindigd, ook als dit eerder dan 31 december 2022 is.”

Noodopvang
Eind oktober ging Meppel in op een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers om 98 vluchtelingen op te vangen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel was overbelast, de druk werd onder andere groter door het opheffen van corona-reisrestricties. De boot in Meppel werd ingezet als noodopvanglocatie.

Afgelopen week liet het COA opnieuw weten dat de instroom van vluchtelingen groter is dan de opvangcapaciteit. Doorstroom vanuit Ter Apel lukt niet, omdat veel opvangplekken elders in het land ingezet worden voor de opvang van mensen die gevlucht zijn vanwege de oorlog in Oekraïne.
En dus vroeg het COA aan Meppel of verlenging van de noodopvang mogelijk was.

1 april
Tijdens het debat in de gemeenteraad over de noodopvang in oktober, benadrukte burgemeester Richard Korteland dat het ging om opvang tot 1 april. “De vergunningen lopen af op 1 april, dus dan is de boot ook weg.” Daarop komt hij dus nu terug.

“Het tekort aan opvanglocaties zal de komende tijd naar verwachting verder toenemen en is niet los te zien van de situatie in Oekraïne”, stelt Korteland nu. “Om die reden, samen met het positieve verloop van de noodopvang aan de Paradijsweg en de steun vanuit de raad, werken wij mee aan de verlenging van de opvang op de boot.”

Afgelopen week werd er al met omwonenden en ondernemers in de buurt gesproken. Daarin werden volgens de gemeente met name zorgen geuit over de verkeerssituatie. Meppel zegt te werken aan het verbeteren van de verkeerssituatie.

Tekst Roy Schut/ Foto Leo de Harder