Gemeente

Vergadering raadscommissie (digitaal)

Donderdag 9 december 2021, 19.00 uur
Bespreekstuk
– Bestemmingsplan Meppel – Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade
– Bestemmingsplan Meppel – Zuideinde 28
– Omgevingsvisie Meppel – Visie op de fysieke leefomgeving
– Verlenging subsidie Stichting Meppeler Ondernemersfonds (SOM)
Hamerstukken
– Wijzigingsverordening Sociaal Domein 2021
– Belastingverordening onroerendezaakbelastingen 2022
– Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2021
– Verlengen van de looptijd van het watertakenplan 2016-2021 met één jaar
– Afronden vervreemden groen Reestmond
Via gemeenteraadmeppel.nl kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen. U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier, e-mail griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Uitzending via RTV Meppel zie rtvmeppel.nl (ook voor kabelfrequenties en -kanalen) of via de ether 93 MHz.