Gemeente

Vergadering Raadscommissie

Donderdag 11 april, 19.30 uur in het stadhuis.

Agendapunten

  • Rekenkameronderzoek – Meppel CO2-neutraal
  • Vernieuwing indeling begroting
  • Voorbereidingskrediet Transformatiegebied Noordpoort
  • Ongewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening Zegelhorstweg 4’
  • Verordening Adviesraad Sociaal Domein Meppel 2024

Raadscommissie bijwonen?
Wij nodigen u van harte uit om de raadscommissie bij te wonen. De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal. De raadscommissie is ook live te volgen via: www.gemeenteraadmeppel.nl.

Inspreken?
U kunt tijdens de raadscommissie uw mening geven over een (niet-)geagendeerd onderwerp. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Meld u dan uiterlijk donderdag 11 april vóór 12:00 uur aan via de raadsgriffie. Dit kan via griffie@meppel.nl of 14 0522.

Tekst Gemeente Meppel/foto RTV Meppel