Gemeente

Vergadering Raadscommissie

Donderdag 14 maart, 19.30 uur stadhuis (raadzaal).

Agendapunten

• Lokale Adaptatie Strategie

• Kaderbrieven gemeenschappelijke regelingen 2024

• Wijziging tekst gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe

• Bestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening Schiphorsterweg 5-7’

• Procedure klacht behandelen gemeente Meppel

• Wijziging van de Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften

Wij nodigen u van harte uit om de raadscommissie bij te wonen. De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal. De raadscommissie is ook live te volgen via: www.gemeenteraadmeppel.nl.

U kunt tijdens de raadscommissie uw mening geven over een (niet-)geagendeerd onderwerp. Wilt u gebruik[1]maken van deze mogelijkheid? Meld u dan uiterlijk donderdag 14 maart vóór 12:00 uur aan via de raadsgriffie. Dit kan via griffie@meppel.nl of 14 0522.

Tekst Gemeente Meppel/ foto RTV Meppel