Gemeente

Vergadering Raadscommissie

Donderdag 15 februari, 19.30 uur in het stadhuis.

Agendapunten

  • Initiatiefvoorstel – Jongerenraad gemeente Meppel
  • Verklaring van geen bedenkingen Omgevingsvergunning Steenwijkerstraatweg 81
  • Verhoging krediet afwaardering Steenwijkerstraatweg
  • Voetgangersoversteek Paradijssluis
  • Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (VRD)

Wij nodigen u van harte uit om de raadscommissie bij te wonen. De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal. De raadscommissie is ook live te volgen via: www.gemeenteraadmeppel.nl

U kunt tijdens de raadscommissie uw mening geven over een (niet-)geagendeerd onderwerp. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Meld u dan uiterlijk donderdag 15 februari vóór 12:00 uur aan via de raadsgriffie. Dit kan via griffie@meppel.nl of 14 0522.

Tekst Gemeente Meppel/foto RTV Meppel