Vergadering Raadscommissie

Donderdag 13 september 20.00 uur
Voorlopige agenda
– Zelfstandig wonen
– Rapport Rekenkamercommissie over beleid wegenonderhoud
– Onderwijs Nieuwveense Landen
– Bestuursrapportage 2018 – inhoudelijke&nbspaspecten
– Uitvoeringsprogramma verkeers- & vervoersplan 2019 – 2022
– Evaluatie 2017 – 2018
– Bestemmingsplan Haveltermade
U bent van harte welkom. Via www.meppel.nl kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen. U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier, e-mail griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Uitzending via RTV Meppel zie www.rtvmeppel.nl (ook voor kabelfrequenties en -kanalen) of via de ether 93 MHz.