Gemeente

Vergadering Raadscommissie

Donderdag 15 september 2022, 19:30 uur Stadhuis (raadzaal)
Agendapunten
Er staan geen voorstellen op de agenda voor deze raadscommissie. De vergadering gaat wel door, omdat er verschillende insprekers zijn. U kunt tijdens de raadscommissie uw mening geven over een (niet-)geagendeerd onderwerp. Wilt u inspreken? Meld u dan aan via de raadsgriffie uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering. Dit kan via de e-mail griffie@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.