Gemeente

Vergadering Raadscommissie

Donderdag 19 mei 2022,
19:30 uur, stadhuis (raadzaal)
Agendapunten
• Burgerinitiatief pumptrackbaan Oosterboer
• Bestemmingsplan MULO-locatie
• Participatiebeleid omgevingswet
• Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2022
• Verordening nadeelcompensatie Meppel 2022
• Verordening gemeentelijke adviescommissie en de verordening adviseur beeldkwaliteit
• Mandaatbesluit ten aanzien van benoeming
• (leden) adviescommissie en adviseur beeldkwaliteit

Inspreken?
U kunt tijdens de raadscommissie uw mening geven over een (niet-)geagendeerd onderwerp. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Meld u dan aan via de raadsgriffie uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering. Dit kan via de e-mail griffie@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.