Vergadering Raadscommissie

Donderdag 14 juni 20.00 uur
– Herontwikkeling Het Vledder
– Gemeenschappelijke Regelingen, rekeningen 2017, conceptbegrotingen 2019 en begrotingswijzigingen 2018
– Stichting Horeca Schouwburg Ogterop
&nbspJaarstukken 2017, inhoudelijke aspecten
– Meerjarenperspectief grondexploitaties
– Sociale huurwoningen Randweg
– Doorontwikkeling buitendienst
– Zelfstandig wonen
U bent van harte welkom. Via www.meppel.nl kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen. U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier, e-mail griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Uitzending via RTV Meppel zie www.rtvmeppel.nl (ook voor kabelfrequenties en -kanalen) of via de ether 93 MHz.