Gemeente

Informatieplein

Donderdag 19 mei 2022, 19:00 tot 19.30 uur, stadhuis (centrale hal)
Tijdens het informatieplein kunnen commissieleden en geïnteresseerden vragen stellen over de agendapunten van deze raadscommissie