Gemeente

Vergadering Raad

Donderdag 30 september 19.30 uur
Afscheid, toelating, benoemingen en aanwijzing
– Afscheid raadslid E. Berndt
– Toelating raadslid F. Hummel
– Benoeming duo-raadslid D66
– Aanwijzing griffier
 Benoeming leden vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

Bespreekstukken
– Gebiedsvisie Stationsgebied
– Aanwijzingen accountantscontrole 2021

Via meppel.nl kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen. U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier, e-mail griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Uitzending via RTV Meppel zie rtvmeppel.nl (ook voor kabelfrequenties en -kanalen).