Kerk

VEG Meppel start nieuw seizoen met feestelijke sing-in

Op zondag 18 september, precies een week nadat de VEG met een feestelijke startzondag het nieuwe seizoen is begonnen is er in het kerkgebouw van de VEG aan de Julianstraat nr. 32 in Meppel een sing-in. Deze eerste sing-in in een reeks van vier in dit seizoen staat onder leiding van Henk van Dam, voorganger van de VEG Meppel. Muzikale medewerking is in handen van organist/pianist Henk Mulder uit Amersfoort.

Thema van de sing-in is: “geen grenzen”. Rondom dat thema zijn bekende liederen gekozen. Er zijn enkele instrumentale bijdragen van Mulder en Henk van Dam spreekt verbindende teksten bij het thema en de liederen.
De sing-in begint om 19.00 uur, de kerk is open vanaf 18.30 uur. Toegang is gratis, bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee.

De eerste sing-in is dit jaar vroeger dan andere jaren het geval was. Dat is een bewuste keuze van de organiserende gemeente. Twee jaar lang was een sing-in geen optie vanwege Corona-maatregelen. Eind vorig seizoen (mei van dit jaar) was er nog één keer een sing-in en de VEG pakt de draad meteen aan het begin van dit nieuwe seizoen weer op.

“We zijn dankbaar dat het weer mogelijk is om deze avonden te organiseren en zien deze eerste sing-in dan ook als verlengstuk van de start van het seizoen, een week eerder. We hopen dat we zoals vanouds deze avonden kunnen blijven organiseren voor jong en oud, voor mensen uit Meppel en omgeving en voor een breed publiek van mensen met diverse (kerkelijke en niet-kerkelijke) achtergrond.

De formule van de sing-in: bekende en geliefde liederen die mensen soms van vroeger nog kennen, afgewisseld met aansprekende verbindende teksten en verrassende muzikale bijdragen spreekt aan en is veelbetekenend voor een groeiend aantal mensen.

De sing-in als toonzetter voor het nieuwe seizoen heeft nog een andere reden. Dit voorjaar heeft de kleine en wat vergrijzende gemeenschap van de VEG Meppel onder leiding van een externe medewerker nagedacht over toekomstperspectieven voor de geloofsgemeenschap.

Eén van de initiatieven vanuit dat traject is dat er maandelijks op zondagochtend een laagdrempeliger dienst gehouden wordt die vooral gericht zal zijn op mensen die met traditionele vormen van kerk-zijn en met geloof en Bijbel, minder verbonden zijn. De vormgeving van de diensten en in de keuze van de thema’s sluit vooral aan bij die doelgroep.

Dat betekent concreet: een informelere sfeer tijdens en rondom de diensten, ontmoeting met elkaar voorafgaand aan en aansluitend aan de dienst, interactieve onderdelen tijdens de diensten en een meer gevarieerde lied- en muziekcultuur. Op die manier wil de VEG een aansprekende geloofsgemeenschap zijn voor de Meppeler bevolking. Komende zondagavond is iedereen die wil meezingen van harte welkom!

Foto Shutterstock