Nieuws

Eerste Woonoffensief Drenthe Event levert concrete stappen op

‘Hou de bal uit de bosjes om woningmarkt vlot te trekken’

Zorg bij de twaalf Drentse gemeenten voor voldoende ambtenaren die de juiste kennis en ervaring hebben om woningbouwplannen te maken en te beoordelen. Dat was een van de conclusies na afloop van het eerste Woonoffensief Drenthe Event dat vrijdag in de Gasfabriek in Meppel plaatsvond. Politici, makelaars, architecten, ambtenaren, bouwers en wooncorporaties gingen daar op initiatief van VVD Drenthe in gesprek om concrete oplossingen te zoeken voor de woningcrisis in Drenthe.

Het eerste Woonoffensief Drenthe Event leverde meerdere creatieve suggesties op die onderzocht kunnen worden. De vele oplossingen om de woningmarktcrisis in Drenthe te bezweren, worden de komende week verzameld en daarna naar alle aanwezigen en raadsfracties in Drenthe rondgestuurd.

‘Hou de bal uit de bosjes’, was de oproep die breed gehoord werd aan de vier discussietafels die werden geleid door onder meer Tweede Kamerlid Peter de Groot. ‘Daardoor gaat veel tijd verloren. De bal ligt vaak in de bosjes en niemand weet waar die ligt.’ Dat vereist volgens Gedeputeerde Hans Kuipers ‘dappere bestuurders die aan kunnen zetten tot meer actie.’ Een van die voorbeeldbestuurders is volgens hem wethouder Robin van Ulzen van de gemeente Meppel. Van Ulzen gaf aan diverse wegen te bewandelen met provincie en Rijk om zo zoveel mogelijk woningen te kunnen bouwen. ‘We hebben pas 28,4 miljoen euro toegezegd gekregen om een voormalig industrieterrein te transformeren naar woonwijk. Dat zijn grote klappen waar we erg trots op zijn.’

Stadsbouwmeester
Een andere mogelijke versnelling kan worden ingezet door te werken met stadsbouwmeesters. Volgens architect Arnoud Olie – zelf stadsbouwmeester van Meppel – kan dit ook versnellend werken in Hoogeveen, Assen en Emmen. ‘Door aan de voorkant goed mee te denken, neemt hij bezwaren en ellenlange procedures gedurende het proces weg. Dat scheelt heel veel tijd, geld en capaciteit van ambtenaren.’

Knelpuntenpot
Het gebrek aan goede capaciteit bij de afdelingen ruimtelijke ordening bij gemeenten in de provincie liep als een rode draad door alle discussies. ‘Ik snap wel dat ambtenaren liever werken bij grotere gemeenten, want daar verdienen ze veel meer, hebben ze uitdagender werk of hoeven ze niet naar Drenthe te verhuizen’, sprak Hans Kuipers. ‘Wij moeten er voor zorgen dat we de juiste ambtenaren aan ons binden.’ Willemien Meeuwissen, fractievoorzitter van de VVD in Drenthe deelde die mening. ‘Wellicht kan het provinciale impulsteam ook gaan werken als een uitvoeringsorganisatie in opdracht van de gemeenten. Zodat nadat de gemeenteraad de woonvisie en een woningbouwplan heeft goedgekeurd, ervoor gezorgd wordt dat de begeleiding van de realisatie zonder oponthoud plaatsvindt. En dat ze voor de voortgang niet afhankelijk is van een te kleine afdeling Ruimtelijke Ordening. Vooral bij de kleinere Drentse gemeenten kan dit helpen.’

Doorstroming
Aan de discussietafels werd duidelijk dat er niet alleen gebouwd moet worden in Drenthe, maar dat ook de doorstroming bevorderd moet worden. Vanuit het Rijk moet veel meer mogelijk worden gemaakt voor woningsplitsing of voor mensen met een uitkering, zo was de geldende opvatting. De prikkel om een woning vrij te spelen in een wijk moet groter zijn. En voor mensen die te veel verdienen voor sociale huur en te weinig voor een koopwoning moet een oplossing komen. Zij vallen nu nog tussen wal en schip, aldus de aanwezigen.

Foto eigen