Gemeente

Uitnodiging: bijeenkomst biodiversiteit

Biodiversiteit wordt ook wel soortenrijkdom genoemd. Het gaat om soorten dieren, plantensoorten en zelfs micro-organismen. Wereldwijd, in Nederland en op kleinere schaal in Meppel verminderen of verdwijnen dier- en plantensoorten. Zo weten we bijvoorbeeld dat stadse vogels die leven in tuinen en parken met wel 25 procent zijn afgenomen.

Als gemeente vinden we het belangrijk om ons in te zetten voor behoud en herstel van de biodiversiteit. Dat doen we bijvoorbeeld door er rekening mee te houden als we de bermen maaien. We gaan graag met u in gesprek over de stappen die we met elkaar kunnen zetten.

Datum: woensdag 24 januari

Tijd: inloop 19.30 uur, start om 19.45 uur tot 21.00 uur

Locatie: Studio 2, Steenwijkerstraatweg 10, Meppel Graag vooraf aanmelden, via www.meppel.nl/biodiversiteit

Tekst: Gemeente Meppel/foto: Pixabay