Gemeente

Uitbreiding elektriciteitsnet

In Noordwest-Overijssel gaat netbeheerder TenneT aan de slag met het aanleggen van een ondergronds hoogspanningsnet en op bedrijventerrein Meppel-Noord een hoogmiddenspanningsstation. Ze onderzoeken nu de meest geschikte route.

Informatiebijeenkomst 10 juli
Meer informatie over het project en de procedure? Loop binnen maandag 10 juli, locatie: MBO Terra, Werkhorst 56 in Meppel van 19:00 tot 21:00 uur. Meer informatie: www.tennet.eu/don

Tekst gemeente Meppel/ foto Pixabay